Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż garażu nr 2 położonego w Strzelcach Op. przy ul. Opolskiej 15

Data publikacji: 2019-01-25

Ważne do:


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA  STRZELEC  OPOLSKICH
             


Ogłoszony na dzień 17.01.2019r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1, I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż garażu nr 2 o pow. 29,30m2 stanowiącego własność gminny, położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 15, wraz z udziałem wynoszącym 690/10.000 części działki nr 243/2 z mapy 2 o pow. 0,2193ha,  dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00045107/5, został rozstrzygnięty.
Według zapisu ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka  nr 243/2 posiada oznaczenie użytku B.
Wadium w wymaganej wysokości wpłaciła jedna osoba (małżeństwo), która również zgłosiła swoje uczestnictwo w przetargu i ona została zakwalifikowana do udziału w nim.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 17.000 zł.
Za nabywcę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uznano Państwa Renatę i Marka Domagała, za cenę 17.200zł.

Liczba odwiedzin: 58522