Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzelcach Op. przy ul. Kolejowej

Data publikacji: 2020-09-18

Ważne do:

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 10.09.2020r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1, I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działek nr 260/2 i nr 266/9 z mapy 2 o ogólnej pow. 0,0890ha położonych w Strzelcach Op. przy ul. Kolejowej, został rozstrzygnięty.
Dla działki nr 260/2 Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr Kw OP1S/00015200/8, a dla działki nr 266/9 nr Kw OP1S/00053007/3.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 260/2 posiada oznaczenie użytku PsIV, a działka nr 266/9 posiada użytek Ba.
Wadium w wymaganej wysokości wpłaciła jedna osoba (małżeństwo), która również zgłosiła swoje uczestnictwo w przetargu i została zakwalifikowana do udziału w nim.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 15.000 zł
Sprzedaż działek zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Za nabywców działek będących przedmiotem przetargu zostali Państwo Helena i Henryk Koptoń, za cenę 15.200zł.

Liczba odwiedzin: 111291