Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Strzelcach Op. przy ul. Kolejowej

Data publikacji: 2019-05-28

Ważne do:


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH


Ogłoszony na dzień 20.05.2019r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kolejowej, oznaczonej działkami nr 266/15 i nr 259/2 z mapy 2 o łącznej pow. 0,0658ha, został rozstrzygnięty.
Dla działki nr 266/15 Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00053181/6, a dla działki nr 259/2 księgę wieczysta nr Kw OP1S/00058046/3.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 266/15 posiada oznaczenie użytku Ba, a działka nr 259/2 posiada oznaczenie użytku RV.
Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 10.000 zł.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu wadium w wymaganej wysokości wpłaciły 2 osoby, które zostały dopuszczone do udziału w nim.
Za nabywcę nieruchomości uznana została Pani Magdalena Wilczyńska, za cenę 37.000,00 zł.

 

Liczba odwiedzin: 76374