Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Dziewkowicach przy Placu Klasztornym 3-4.

Data publikacji: 2018-11-29

Ważne do:


ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 22.11.2018r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Dziewkowicach przy Placu Klasztornym 3-4, składającej się z działki nr 575 z mapy 4 o pow. 0,0414ha, zabudowanej zabytkowym budynkiem mieszkalno-gospodarczym o pow. ogólnej 460,70m2, wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 1775/66 z 7.10.1966r. oraz działki nr 579/14 z mapy 4 o pow. 0,0585ha, na której położone są dwa budynki gospodarcze przeznaczone do rozbiórki i studnia kopana o średnicy 2,5 m i głębokości 30m, zakończył się wynikiem negatywnym.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą  Nr Kw OP1S/00044646/8.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich nieruchomość przeznaczona do sprzedaży posiada oznaczenie użytku B.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice, teren na którym położone są działki nr 575 i nr 579/14 oznaczony jest na rysunku planu symbolem MU 10, a  przeznaczony jest pod  zabudowę mieszkalno-usługową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 100.000 zł
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostało wpłacone żadne wadium.
Liczba odwiedzin: 92129