Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich u zbiegu ulic Strzelców Bytomskich i Ciepłowniczej

Data publikacji: 2018-10-09

Ważne do:


ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 4.10.2018r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gminnej nr 4062/31 z mapy 18  o pow. 3,0255ha, położonej w Strzelcach Opolskich u zbiegu ulic Strzelców Bytomskich  i Ciepłowniczej, zakończył się wynikiem negatywnym.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą   Nr Kw OP1S/00055326/9, w której brak jest zapisów o jakichkolwiek obciążeniach i zobowiązaniach.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka przeznaczona do sprzedaży posiada oznaczenie użytku PsVI.
Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz drogi publicznej   ul. Strzelców Bytomskich i Ciepłowniczej.
Część działki nr 4062/31 objęta jest „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich” i oznaczona  symbolami P1 i P2, a także w niewielkiej części KD1D1/2, oraz „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu południowej obwodnicy miasta Strzelce Opolskie w ciągu drogi krajowej   nr 94”, oznaczona symbolami 2P i 2KD(D), a przeznaczona pod przemysł,  składy i magazyny.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.500.000 zł. netto (+23% VAT).
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostało wpłacone żadne wadium.
Liczba odwiedzin: 76067