Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej

Data publikacji: 2019-01-22

Ważne do:

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA  STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 15 stycznia 2019r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gminnej położonej w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczonej działką   nr 985/19 z mapy 3 o pow. 0,0908ha, zakończył się wynikiem negatywnym.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą    Nr Kw OP1S/00053979/7.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka  nr 985/19 posiada oznaczenie użytku RIVa i B.
W obowiązującym  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle, wymieniona wyżej działka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN23 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 50.000zł. netto +23% VAT.
Wadium w wymaganej wysokości wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do udziału  w przetargu, jednak nie zaoferowała postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Liczba odwiedzin: 93745