Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Rożniątowie

Data publikacji: 2020-05-13

Ważne do:

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 6 maja 2020r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w Rożniątowie, obejmującej działkę nr 296/1 z mapy 1 o pow. 0,0191ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00068282/2, zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 296/1 posiada oznaczenie użytku dr. .
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 24.500 zł. +23% VAT
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostało wpłacone żadne wadium oraz nikt nie złożył dokumentów uprawniających do uczestnictwa w przetargu.

Liczba odwiedzin: 81911