Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Rożniątowie

Data publikacji: 2018-09-12

Ważne do:


ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA  STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszone na 6.09.2018r. w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, rokowania na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Rożniątowie, oznaczonej działką nr 296/1 z mapy 1 o pow. 0,0191ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. prowadzi księgę wieczystą   Nr Kw OP1S/00068282/2, zakończyły się wynikiem negatywnym.
Rokowania zostały ograniczone do właścicieli sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 297, nr 298 i nr 299, gdyż jedynie właściciele tych działek korzystają z tej nieruchomości gminnej. 
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka  nr 296/1 posiada oznaczenie użytku dr.
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Rożniątów, teren na którym położona jest działka nr 296/1 oznaczony jest na rysunku planu symbolem KDW2, a przeznaczony jest pod drogę wewnętrzną.
Cena wywoławcza do rokowań wynosiła 9.300zł. +23% VAT
Wysokość zaliczki 930 zł.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie została wpłacona żadna zaliczka w wymaganej wysokości oraz nikt nie zgłosił udziału w rokowaniach.
 
Liczba odwiedzin: 76513