Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Znaleziono 155 wiadomości.

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 296/1 położonej w Rożniątowie

Data publikacji:
2018-01-19

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 296/1 położonej w Rożniątowie

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Opolskiej i ul. Szpitalnej

Data publikacji:
2017-12-08

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Opolskiej i ul. Szpitalnej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Rożniątowie

Data publikacji:
2017-12-01

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Rożniątowie obejmującej działkę nr 296/1 z mapy 1 o pow. 0,0191ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00068282/2. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 296/1 posiada oznaczenie użytku dr.

Liczba odwiedzin: 46871