Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

Znaleziono 19 wiadomości.

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy położonej w Strzelcach Op.

Data publikacji:
2020-05-20

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy położonej w Strzelcach Op.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Data publikacji:
2020-03-16

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej położonej w Brzezinie

Data publikacji:
2020-03-13

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej położonej w Brzezinie

I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej położonej w Brzezinie, oznaczonej działką nr 58

Data publikacji:
2020-02-13

I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej położonej w Brzezinie, oznaczonej działką nr 58

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Data publikacji:
2020-02-06

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Data publikacji:
2019-12-23

Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Data publikacji:
2019-12-06

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji:
2019-10-29

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w obrębie terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”

Data publikacji:
2019-10-22

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w obrębie terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w obrębie terenu górniczego złoża wapieni triasowych 'Strzelce Opolskie I"

Data publikacji:
2019-10-11

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w obrębie terenu górniczego złoża wapieni triasowych 'Strzelce Opolskie I"

Liczba odwiedzin: 16133