Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i zbycia

Data publikacji: 2019-04-18

Ważne do:

                                     BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich zostały zamieszczone:
1.zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11.04.2019r.
- nr 67/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a obejmujących lokal mieszkalny nr 60 położony w budynku przy ul. Sosnowej 5A w Strzelcach Op. i lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Opolskiej 16 w Strzelcach Op.
- nr 68/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy, a położonej w Strzelcach Op.
2. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej nieruchomość zamienną w ramach przyznania odszkodowania osobie fizycznej za działki przejęte z mocy prawa przez Gminę Strzelce Op. stanowiący załącznik do zarządzenia Burmistrza Strzelec Op. Nr 66/2019 z dnia 4.04.2019r.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 18885