Sesje Rady Miejskiej - Biuletyn Informacji Publicznej


Sesje Rady Miejskiej

III sesja Rady Miejskiej - 19.12.2018 r.

Data publikacji: 2018-12-12

Ważne do:

Obrady III sesji Rady Miejskiej odbyły się 19 grudnia br. o godz. 13.00 w sali narad Rady Miejskiej.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci, uczniów i osób dorosłych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwałę Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Strzelce Opolskie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” na 2019 rok.

Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022.

Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok.

Uchwałę Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Nagranie III sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Sprawozdanie burmistrza między sesjami Sprawozdanie burmistrza między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
2019-01-08 12:50
Kielan Małgorzata
195.18KB
Protokół z III sesji Rady Miejskiej Protokół z III sesji Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
2019-01-08 12:06
Kielan Małgorzata
129.6KB
Zapytania radnych zgłoszone podczas obrad III sesji Rady Miejskiej Zapytania radnych zgłoszone podczas obrad III sesji Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
2018-12-20 13:10
Kielan Małgorzata
332.91KB
Lista obecności i głosowania radnych Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
2018-12-20 11:24
Nocoń Monika
1.88MB
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone podczas obrad II sesji Rady Miejskiej. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone podczas obrad II sesji Rady Miejskiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
2018-12-20 10:39
Kielan Małgorzata
2.08MB
druk nr 9 druk nr 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
2018-12-12 15:08
Nocoń Monika
513KB
druk nr 8 druk nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
2018-12-12 15:08
Nocoń Monika
4.54MB
druk nr 7 druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
2018-12-12 15:08
Nocoń Monika
133.49KB
druk nr 6 druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
2018-12-12 15:08
Nocoń Monika
152.56KB
druk nr 5 druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
2018-12-12 15:08
Nocoń Monika
230.47KB
druk nr 4 druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
2018-12-12 15:07
Nocoń Monika
210.05KB
druk nr 3 druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
2018-12-12 15:07
Nocoń Monika
0.94MB
druk nr 2 druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
2018-12-12 15:07
Nocoń Monika
231.97KB
druk nr 1 druk nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
2018-12-12 15:07
Nocoń Monika
2.2MB
Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
2018-12-12 14:48
Nocoń Monika
254.69KB
Liczba odwiedzin: 24188