Sesje Rady Miejskiej - Biuletyn Informacji Publicznej


Sesje Rady Miejskiej

LII sesja Rady Miejskiej - 17.10.2018 r.

Data publikacji: 2018-10-17

Ważne do:

LII sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyła się 17 października 2018 r. o godz. 14.00 w sali narad Rady Miejskiej.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.

Uchwała Nr LII/429/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 przyjętą Uchwałą Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr LII/430/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr LII/431/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/136/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020

Uchwała Nr LII/432/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

Uchwała Nr LII/433/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Uchwała Nr LII/434/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie realizowane przez Powiat Strzelecki pn. „Dofinansowanie do budowy i wyposażenia stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego”

Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Nagranie z LII sesji Rady Miejskiej Nagranie z LII sesji Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
2018-10-24 15:02
Kielan Małgorzata
20.18MB
Protokół z LII sesji Rady Miejskiej Protokół z LII sesji Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
2018-10-24 15:02
Kielan Małgorzata
125.34KB
Lista obecności i głosowania radnych Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
2018-10-19 08:15
Nocoń Monika
1.28MB
Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
2018-10-18 14:56
Nocoń Monika
4.79MB
Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
2018-10-18 09:24
Nocoń Monika
1.29MB
NOWY PORZĄDEK OBRAD LII SESJI RADY MIEJSKIEJ NOWY PORZĄDEK OBRAD LII SESJI RADY MIEJSKIEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
2018-10-17 10:12
Nocoń Monika
32.64KB
druk nr 7 druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
2018-10-17 10:12
Nocoń Monika
195.46KB
druk nr 1 druk nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
2018-10-16 13:17
Kielan Małgorzata
3.8MB
druk nr 2 druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
2018-10-16 13:16
Kielan Małgorzata
3.57MB
druk nr 6 druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
2018-10-10 13:53
Kielan Małgorzata
474.22KB
druk nr 5 druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
2018-10-10 13:52
Kielan Małgorzata
7.52MB
druk nr 4 druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
2018-10-10 13:52
Kielan Małgorzata
8.8MB
druk nr 3 druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
2018-10-10 13:52
Kielan Małgorzata
2.98MB
Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
2018-10-10 13:49
Kielan Małgorzata
268.63KB
Liczba odwiedzin: 24311