Sesje Rady Miejskiej - Biuletyn Informacji Publicznej


Sesje Rady Miejskiej

VIII Sesja Rady Miejskiej - 27.03.2019 r.

Data publikacji: 2019-03-20

Ważne do:

Obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 27 marca 2019 roku o godz. 14:00 w sali narad Rady Miejskiej.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.

Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 przyjętą Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na kontynuację zadania realizowanego przez Powiat Strzelecki pn. „Dofinansowanie do budowy i wyposażenia stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego”.

Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie.

Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2019 roku.

Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.

Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie gminy Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Strzelcach Opolskich.

Nagranie VIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2019 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 22 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej Protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
2019-04-25 10:16
Nocoń Monika
359.48KB
Sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami. Sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
2019-04-09 14:38
Kielan Małgorzata
170.2KB
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywani Problemów Bezdomność w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 - 2020 za 2018 rok. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywani Problemów Bezdomność w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 - 2020 za 2018 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
2019-03-28 14:46
Nocoń Monika
9.31MB
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich za rok 2018. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich za rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
2019-03-28 14:44
Nocoń Monika
13.57MB
Sprawozdanie z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok. Sprawozdanie z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
2019-03-28 14:43
Nocoń Monika
11.46MB
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
2019-03-28 14:41
Nocoń Monika
74.37KB
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
2019-03-28 14:40
Nocoń Monika
185.31KB
Sprawozdanie z realizacji  Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Sprawozdanie z realizacji " Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
2019-03-28 14:36
Nocoń Monika
914.84KB
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich za 2018 rok. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich za 2018 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 548
2019-03-28 14:32
Nocoń Monika
368.62KB
Lista obecności i wyniki głosowania Lista obecności i wyniki głosowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
2019-03-28 09:30
Nocoń Monika
1.77MB
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
2019-03-25 12:24
Kielan Małgorzata
3.82MB
druk nr 9 druk nr 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
2019-03-21 08:26
Kielan Małgorzata
209.35KB
druk nr 4 druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
2019-03-20 15:08
Kielan Małgorzata
271.84KB
druk nr 10 druk nr 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
2019-03-20 14:52
Kielan Małgorzata
393.06KB
druk nr 8 druk nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
2019-03-20 14:52
Kielan Małgorzata
537.33KB
druk nr 7 druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
2019-03-20 14:52
Kielan Małgorzata
458.39KB
druk nr 6 druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
2019-03-20 14:51
Kielan Małgorzata
1.21MB
druk nr 5 druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
2019-03-20 14:51
Kielan Małgorzata
5.26MB
druk nr 3 druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
2019-03-20 14:51
Kielan Małgorzata
293.17KB
druk nr 2 druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
2019-03-20 14:51
Kielan Małgorzata
3.42MB
druk nr 1 druk nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
2019-03-20 14:51
Kielan Małgorzata
3.14MB
Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
2019-03-20 14:45
Kielan Małgorzata
282.59KB
Liczba odwiedzin: 36462