Sesje Rady Miejskiej - Biuletyn Informacji Publicznej


Sesje Rady Miejskiej

XL sesja Rady Miejskiej - 29.11.2017 r.

Data publikacji: 2017-11-22

Ważne do:

XL sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyła się w dniu 29.11.2017 r. o godz. 14:00 w s. RM 

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr XL/315/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.

Uchwała Nr XL/316/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 przyjętą Uchwałą Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XL/317/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie zmieniającej Uchwałę nr XXXIX/311/2017 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XL/318/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

Uchwała Nr XL/319/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Uchwała Nr XL/320/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XL/321/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego

Uchwała Nr XL/323/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śl."

Uchwała Nr XL/324/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Op. w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Strzelcach Op.

Uchwała Nr XL/325/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Op. w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Strzelcach Op.

Uchwała Nr XL/326/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Op. w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Strzelcach Op.

Uchwała Nr XL/327/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Op. w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 7 w Strzelcach Op.

Uchwała Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strz. w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Błotnicy Strz.

Uchwała Nr XL/329/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziewkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Dziewkowicach

Uchwała Nr XL/330/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Kadłubie w ZPO w Kadłubie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kadłubie w ZPO w Kadłubie

Uchwała Nr XL/331/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Kalinowicach w ZPO w Kalinowicach w ośmioletnią PSP w Kalinowicach w ZPO w Kalinowicach

Uchwała Nr XL/332/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Rozmierce

Uchwała Nr XL/333/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Suchej

Uchwała Nr XL/334/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Szymiszowie

Uchwała Nr XL/335/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Krapkowice a Strzelce Op. dotyczącego przekazania Gminie Krapkowice zadania dotyczącego nauki religii

Kategoria: Powiązane pliki [ 27 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
PROTOKÓŁ z Sesji XL PROTOKÓŁ z Sesji XL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
2017-12-22 12:33
Kusidło Jacek
915.77KB
lista obecności i głosowania radnych lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
2017-12-04 12:09
Tacica Bernadetta
541.35KB
Nagranie z XL Sesji Nagranie z XL Sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
2017-12-04 09:40
Kusidło Jacek
11.19MB
Porządek obrad XL Porządek obrad XL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
2017-12-01 08:28
Kusidło Jacek
211.65KB
Odpowiedzi na wnioski z poprzedniej sesji Odpowiedzi na wnioski z poprzedniej sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
2017-12-01 08:13
Kusidło Jacek
89.95KB
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
2017-12-01 08:12
Kusidło Jacek
243.75KB
do druków nr 1 i 2 do druków nr 1 i 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
2017-11-22 15:21
Kusidło Jacek
66.81KB
druk nr 3 druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
2017-11-22 15:21
Kusidło Jacek
123.06KB
druk nr 4 druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
2017-11-22 15:22
Kusidło Jacek
3.58MB
druk nr 5 druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
2017-11-22 15:28
Kusidło Jacek
3.63MB
druk nr 6 druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
2017-11-22 15:28
Kusidło Jacek
2.6MB
druk nr 7 druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
2017-11-22 15:28
Kusidło Jacek
118.11KB
druk nr 8 druk nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
2017-11-22 15:28
Kusidło Jacek
213.24KB
druk nr 9 druk nr 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
2017-11-22 15:28
Kusidło Jacek
5.38MB
druk nr 10 druk nr 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
2017-11-22 15:27
Kusidło Jacek
453.15KB
druk nr 11 druk nr 11
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
2017-11-22 15:27
Kusidło Jacek
170.52KB
druk nr 12 druk nr 12
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
2017-11-22 15:25
Kusidło Jacek
134.44KB
druk nr 13 druk nr 13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
2017-11-22 15:24
Kusidło Jacek
150.47KB
druk nr 14 druk nr 14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
2017-11-22 15:24
Kusidło Jacek
137.01KB
druk nr 15 druk nr 15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
2017-11-22 15:24
Kusidło Jacek
118.27KB
druk nr 16 druk nr 16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
2017-11-22 15:24
Kusidło Jacek
113.5KB
druk nr 17 druk nr 17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
2017-11-22 15:24
Kusidło Jacek
137.23KB
druk nr 18 druk nr 18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
2017-11-22 15:24
Kusidło Jacek
133.38KB
druk nr 19 druk nr 19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
2017-11-22 15:23
Kusidło Jacek
111.4KB
druk nr 20 druk nr 20
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
2017-11-22 15:23
Kusidło Jacek
121.02KB
druk nr 21 druk nr 21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
2017-11-22 15:23
Kusidło Jacek
110.61KB
druk nr 22 druk nr 22
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
2017-11-22 15:23
Kusidło Jacek
125.82KB
Liczba odwiedzin: 21930