Sesje Rady Miejskiej - Biuletyn Informacji Publicznej


Sesje Rady Miejskiej

XLIV sesja Rady Miejskiej - 28.02.2018 r.

Data publikacji: 2018-02-22

Ważne do:

XLIV sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyła się w dniu 28.02.2018 r. o godz. 14:00 w s. RM.

Podjęte Uchwały:

Uchwała Nr XLIV/359/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/360/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie.

Uchwała Nr XLIV/361/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna.

Uchwała Nr XLIV/362/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie”.

Uchwała Nr XLIV/363/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków.

Uchwała Nr XLIV/365/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych dla kandydatów na wolne miejsca do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr XLIV/366/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskich.

Uchwała Nr XLIV/367/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna.

Kategoria: Powiązane pliki [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
PROTOKÓŁ z XLIV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich PROTOKÓŁ z XLIV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
2018-03-30 10:32
Tacica Bernadetta
155.63KB
Nagranie XLIV Nagranie XLIV
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
2018-03-27 14:50
Tacica Bernadetta
24.48MB
lista obecności i głosowania radnych lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
2018-03-01 12:59
Tacica Bernadetta
298.89KB
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych z poprzedniej sesji Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych z poprzedniej sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
2018-03-01 12:38
Tacica Bernadetta
252.22KB
Zmieniony porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej Zmieniony porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
2018-03-01 12:35
Tacica Bernadetta
44.54KB
Sprawozdanie Burmistrza z okresu między sesjami Sprawozdanie Burmistrza z okresu między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
2018-03-01 12:32
Tacica Bernadetta
338.77KB
Porządek obrad XLIV Sesji Porządek obrad XLIV Sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
2018-02-22 10:45
Tacica Bernadetta
44.54KB
druk nr 1 i 2
druk nr 1 i 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
2018-02-22 10:47
Tacica Bernadetta
45.78KB
druk nr 3 druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
2018-02-22 10:48
Tacica Bernadetta
163.1KB
druk nr 4 druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
2018-02-22 10:48
Tacica Bernadetta
156.3KB
druk nr 5 druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
2018-02-22 10:48
Tacica Bernadetta
417.2KB
druk nr 6 druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
2018-02-22 10:48
Tacica Bernadetta
138.45KB
druk nr 7 druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
2018-02-22 10:48
Tacica Bernadetta
85.08KB
druk nr 8 druk nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
2018-02-22 10:49
Tacica Bernadetta
89.83KB
druk nr 9 druk nr 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
2018-02-22 10:49
Tacica Bernadetta
113.79KB
druk nr 10 druk nr 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
2018-02-22 10:49
Tacica Bernadetta
112.36KB
Liczba odwiedzin: 24307