Sesje Rady Miejskiej - Biuletyn Informacji Publicznej


Sesje Rady Miejskiej

XLVI sesja Rady Miejskiej - 25.04.2018 r.

Data publikacji: 2018-04-19

Ważne do:

XLVI sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyła się w dniu 25.04.2018 r. o godz. 14:00 w s. RM.

 

Podjęte Uchwały:

Uchwała Nr XLVI/375/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/376/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 przyjętą Uchwałą XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XLVI/377/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej długoterminowej

Uchwała Nr XLVI/378/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa”

Uchwała Nr XLVI/379/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie mieniająca Uchwałę Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XLVI/380/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawiepodziału Gminy Strzelce Opolskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2019”

Uchwała Nr XLVI/382/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Strzelce Opolskie

Uchwała Nr XLVI/383/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XLVI/384/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XLVI/385/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XLVI/387/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XLVI/388/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Płużnica”

Uchwała Nr XLVI/389/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Strzelce Opolskie z perspektywą na lata 2017-2031”

Uchwała Nr XLVI/390/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Krapkowice a gminą Strzelce Opolskie dotyczącego przekazania gminie Krapkowice zadania publicznego w zakresie zapewnienia jednemu dziecku z terenu gminy Strzelce Opolskie opieki w żłobku działającym na terenie gminy Krapkowice

Kategoria: Powiązane pliki [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
PROTOKÓŁ XLVI PROTOKÓŁ XLVI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
2018-06-07 13:19
Kusidło Jacek
338.97KB
Nagranie z XLVI sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nagranie z XLVI sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
2018-05-10 10:11
Tacica Bernadetta
16.66MB
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
2018-05-02 15:09
Tacica Bernadetta
0.97MB
Sprawozdanie Burmistrza z okresu między sesjami. Sprawozdanie Burmistrza z okresu między sesjami.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
2018-05-02 15:03
Tacica Bernadetta
344.22KB
Lista obecności i głosowania radnych Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
2018-05-02 15:02
Tacica Bernadetta
321.99KB
Porządek obrad XLVI Sesji Porządek obrad XLVI Sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
2018-04-19 11:58
Tacica Bernadetta
52.16KB
druk nr 1 druk nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
2018-04-19 11:59
Tacica Bernadetta
1.42MB
druk nr 2 druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
2018-04-19 12:00
Tacica Bernadetta
95KB
druk nr 3 druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
2018-04-19 12:01
Tacica Bernadetta
102.69KB
druk nr 4 druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
2018-04-19 12:01
Tacica Bernadetta
94.85KB
druk nr 5 druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
2018-04-19 12:01
Tacica Bernadetta
98.77KB
druk nr 6 druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
2018-04-19 12:01
Tacica Bernadetta
411.55KB
druk nr 7 druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
2018-04-19 12:01
Tacica Bernadetta
1.24MB
druk nr 8 druk nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
2018-04-19 12:02
Tacica Bernadetta
3.28MB
druk nr 9 druk nr 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
2018-04-19 12:02
Tacica Bernadetta
59.96KB
druk nr 10 druk nr 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
2018-04-19 12:02
Tacica Bernadetta
214.03KB
druk nr 12 druk nr 12
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
2018-04-19 12:02
Tacica Bernadetta
208.45KB
druk nr 13 druk nr 13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
2018-04-19 12:03
Tacica Bernadetta
298.95KB
druk nr 14 druk nr 14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
2018-04-19 12:03
Tacica Bernadetta
672.24KB
druk nr 15 druk nr 15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
2018-04-19 12:03
Tacica Bernadetta
140.92KB
Liczba odwiedzin: 24308