Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Strzelce Opolskie
Opis Celem opracowania będzie sformułowanie w oparciu o lokalne uwarunkowania kierunków i wytycznych dla podejmowanych w przyszłości działań zmierzających do przeciwdziałania lokalnym podtopieniom, w szczególności w rejonie sołectwa miejskiego Nowa Wieś, zatrzymania wód opadowych na powierzchni i ponownego wykorzystania ich w ramach zadań własnych gminy pod kątem zwiększenia odporności miasta na negatywne skutki zmiany klimatu, docelowego odłączenia istniejących i nowych systemów odwodnieniowych od kanalizacji ogólnospławnej w centrum miasta, aktywizacji i włączenia mieszkańców gminy w działania na rzecz małej retencji i mikroretencji.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania IT.7011.2.2021
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
Tryb udzielenia zamówienia zapytanie ofertowe
Data ogłoszenia 2021-07-05
Termin składania ofert 2021-07-15 , do godziny:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Radosław Wojciechowski - tel. 77 546 53 96; mail – r.wojciechowski@strzelceopolskie.eu
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja o wynikach postępowania Informacja o wynikach postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
2021-07-23 13:24
Goczoł Jacek
319.21KB
Zapytanie ofertowe - koncepcja zagospodarowania wód opadowych Strzelce Op. - BIP Zapytanie ofertowe - koncepcja zagospodarowania wód opadowych Strzelce Op. - BIP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2021-07-05 12:54
Goczoł Jacek
492.93KB
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - koncepcja zagospodarowania wód - umowa Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - koncepcja zagospodarowania wód - umowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
2021-07-05 12:53
Goczoł Jacek
250.56KB
Karta programowa zał. nr 1 do umowy Karta programowa zał. nr 1 do umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
2021-07-05 12:53
Goczoł Jacek
128.44KB
Terminarz realizacji zadania załącznik nr 2 do umowy Terminarz realizacji zadania załącznik nr 2 do umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
2021-07-05 12:53
Goczoł Jacek
195.88KB
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - koncepcja zagospodarowania wód - formularz ofertowy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - koncepcja zagospodarowania wód - formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
2021-07-05 12:52
Goczoł Jacek
139.88KB
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - koncepcja odwodnienia projekt - wykaz osób Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - koncepcja odwodnienia projekt - wykaz osób
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
2021-07-05 12:52
Goczoł Jacek
149KB
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - koncepcja odwodnienia projekt - wykaz usług Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - koncepcja odwodnienia projekt - wykaz usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
2021-07-05 12:51
Goczoł Jacek
145.4KB
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - koncepcja zagospodarowania wód - terminarz realizacji Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - koncepcja zagospodarowania wód - terminarz realizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
2021-07-05 12:51
Goczoł Jacek
138.74KB
Liczba odwiedzin: 99630