BIP
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych - opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia rejonu ul. Fabrycznej w Strzelcach Opolskich
Opis Zaprojektowanie systemu odprowadzenia wód opadowych z ww. terenu opartego na nowym obiekcie retencyjnym o funkcji buforowej – kompletna dokumentacja techniczna z wszelkimi opiniami i uzgodnieniami oraz opracowaniami towarzyszącymi (inwentaryzacje itp.).
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ITI.7011.6.2023
Status aktywne
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
Tryb udzielenia zamówienia
Data ogłoszenia 2023-07-07
Termin składania ofert 2023-07-14 , do godziny:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
2023-08-30 13:46 Olewicz Magdalena 444.24KB
{format} Zbiorcze zestawienie ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2023-07-25 14:49 Olewicz Magdalena 122.89KB
{format} Mapka - orientacyjny zakres
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2023-07-07 13:56 Waloszek Hubert 93.01KB
{format} Założenia do projektowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2023-07-07 13:56 Waloszek Hubert 124.65KB
{format} Zapytanie o cenę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
2023-07-07 13:55 Waloszek Hubert 66.95KB
Liczba odwiedzin: 136282