Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku odbiorcom końcowym X Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Opis Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2022 roku, odbiorcom końcowym Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 367 odbiorcom końcowym w okresie nie dłuższym niż od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, w ilości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5 568, natomiast łączne prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych zamówieniem wynosi ok. 62,8 GWh, przy sumarycznej mocy umownej wynoszącej ok. 361 MW.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie działająca w imieniu własnym oraz na podstawie zawartego Porozumienia w imieniu i na rzecz Członków X Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Numer postępowania ZP.271.1.1.2021
Status aktywne
Typ zamówienia Dostawy
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2021-06-01
Termin składania ofert 2021-07-01 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek (przetargi@strzelceopolskie.pl; 77/404-93-38)
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wyjaśnienia - wniosek1.pdf Wyjaśnienia - wniosek1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
2021-06-16 14:42
Goczoł Jacek
277.02KB
Ogłoszenie o zamówieniu (TED 2021/S 104-273301) Ogłoszenie o zamówieniu (TED 2021/S 104-273301)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
2021-06-01 11:15
Waloszek Hubert
540.12KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem nr 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
2021-06-01 11:16
Waloszek Hubert
2.06MB
Załącznik nr 2 ZestawieniePPE Załącznik nr 2 ZestawieniePPE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
2021-06-01 11:16
Waloszek Hubert
0.95MB
Załącznik nr 3 Wzór oferty (pdf) Załącznik nr 3 Wzór oferty (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2021-06-01 11:17
Waloszek Hubert
114.35KB
Załącznik nr 3 Wzór oferty (docx) Załącznik nr 3 Wzór oferty (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2021-06-01 11:18
Waloszek Hubert
31.38KB
Załącznik nr 3 Wzór oferty katalog elektroniczny (xlsx) Załącznik nr 3 Wzór oferty katalog elektroniczny (xlsx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
2021-06-01 11:19
Waloszek Hubert
125.71KB
Załącznik nr 3 Wzór oferty wzory pełnomocnictwo dla wykonawców występujących wspólnie (pdf) Załącznik nr 3 Wzór oferty wzory pełnomocnictwo dla wykonawców występujących wspólnie (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2021-06-01 11:20
Waloszek Hubert
86.07KB
Załącznik nr 3 Wzór oferty wzory pełnomocnictwo dla wykonawców występujących wspólnie (docx) Załącznik nr 3 Wzór oferty wzory pełnomocnictwo dla wykonawców występujących wspólnie (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2021-06-01 11:21
Waloszek Hubert
26.98KB
Załącznik nr 4 wzór pełnomocnictwa (pdf) Załącznik nr 4 wzór pełnomocnictwa (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2021-06-01 11:22
Waloszek Hubert
141.66KB
Załącznik nr 4 wzór pełnomocnictwa (docx) Załącznik nr 4 wzór pełnomocnictwa (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2021-06-01 11:22
Waloszek Hubert
40.95KB
Identyfikator postępowania Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2021-06-01 11:34
Waloszek Hubert
52.29KB
Liczba odwiedzin: 68572