Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 573 w obrębie Strzelce Opolskie - Brzezina
Opis Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej o szerokości 3,5 m na działce 573 w obrębie Strzelce Opolskie - Brzezina Zakres zamówienia obejmuje: roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie jezdni z betonu asfaltowego wraz z 7 zatokami mijankowymi, wykonanie po obu stronach jezdni poboczy o szerokości 0,5 m, umocnionych kruszywem łamanym
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.4.2021
Status
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji
Data ogłoszenia 2021-07-01
Termin składania ofert 2021-07-16 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek (77/404-93-38; przetargi@strzelceopolskie.pl)
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Zbiorcze zestawienie ofert Zbiorcze zestawienie ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
2021-07-16 13:47
Goczoł Jacek
75.31KB
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
2021-07-16 09:58
Goczoł Jacek
70.28KB
Ogłoszenie o zamówieniu (z BZP) Ogłoszenie o zamówieniu (z BZP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
2021-07-01 15:58
Waloszek Hubert
69.64KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
2021-07-01 15:58
Waloszek Hubert
745.97KB
Przedmiar robót Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2021-07-01 15:59
Waloszek Hubert
585.87KB
Dokumentacja projektowa (1) Dokumentacja projektowa (1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2021-07-01 16:00
Waloszek Hubert
20.78MB
Dokumentacja projektowa (2) Dokumentacja projektowa (2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2021-07-01 16:00
Waloszek Hubert
12.43MB
Dokumentacja projektowa (3) Dokumentacja projektowa (3)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
2021-07-01 16:01
Waloszek Hubert
711.91KB
Dokumentacja projektowa (4) Dokumentacja projektowa (4)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
2021-07-01 16:01
Waloszek Hubert
188.67KB
Dokumentacja projektowa (5) Dokumentacja projektowa (5)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2021-07-01 16:02
Waloszek Hubert
16.15MB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
2021-07-01 16:03
Waloszek Hubert
2.6MB
Formularz oferty (pdf) Formularz oferty (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
2021-07-01 16:04
Waloszek Hubert
193.16KB
Formularz oferty (docx) Formularz oferty (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
2021-07-01 16:04
Waloszek Hubert
39.07KB
Identyfikator postępowania Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
2021-07-01 16:13
Waloszek Hubert
39.3KB
Liczba odwiedzin: 70387