BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 573 w obrębie Strzelce Opolskie - Brzezina
Opis Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej o szerokości 3,5 m na działce 573 w obrębie Strzelce Opolskie-Brzezina
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.9.2021
Status
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji
Data ogłoszenia 2021-08-11
Termin składania ofert 2021-08-26 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
2021-09-07 08:55 Goczoł Jacek 222.86KB
{format} Zbiorcze zestawienie ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
2021-08-26 12:45 Goczoł Jacek 76.87KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
2021-08-26 09:43 Goczoł Jacek 69.75KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2021-08-11 13:49 Goczoł Jacek 102.46KB
{format} Specyfikacja warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
2021-08-11 13:48 Goczoł Jacek 748.47KB
{format} Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
2021-08-11 13:48 Goczoł Jacek 585.87KB
{format} Projekt budowlano-wykonawczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2021-08-11 13:48 Goczoł Jacek 20.78MB
{format} Projekt do zgłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2021-08-11 13:47 Goczoł Jacek 12.43MB
{format} Linia SN - mapy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
2021-08-11 13:47 Goczoł Jacek 711.91KB
{format} Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
2021-08-11 13:46 Goczoł Jacek 188.67KB
{format} Projekt organizacji ruchu na czas robót oraz stałej organizacji ruchu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2021-08-11 13:46 Goczoł Jacek 16.15MB
{format} Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
2021-08-11 13:45 Goczoł Jacek 2.6MB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
2021-08-11 13:45 Goczoł Jacek 39.05KB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
2021-08-11 13:44 Goczoł Jacek 183.37KB
{format} Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2021-08-11 13:44 Goczoł Jacek 52.86KB
Liczba odwiedzin: 73334