BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich, przy ulicy Bocznicowej – „Program Twoje M” – etap II (budynek nr 1 i budynek nr 2)
Opis Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych, wolnostojących, wielorodzinnych, 4 kondygnacyjny z użytkowymi częściami podziemnymi. Oba budynki zaprojektowano na planie prostokąta o zwartej bryle z balkonami, a w poziomie parteru z tarasami.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.7.2021
Status
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji
Data ogłoszenia 2021-08-16
Termin składania ofert 2021-09-06 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek (tel. 77 404-93-38, e-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 41 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja z otwarcia ofert-korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2021-09-07 14:39 Goczoł Jacek 74.1KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2021-09-06 15:45 Waloszek Hubert 55.43KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
2021-09-06 10:22 Goczoł Jacek 79.26KB
{format} Wyjaśnienie treści SWZ - wniosek nr 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2021-09-01 15:19 Waloszek Hubert 150.62KB
{format} Wyjaśnienie treści SWZ - wniosek nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2021-08-31 14:58 Goczoł Jacek 187.64KB
{format} 07.10.Poprawa_DT.Rzut fundamentów (Budynek 2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
2021-08-31 07:30 Goczoł Jacek 497.92KB
{format} 07.9.Uzupelnienie_DT.Ściany żelbetowe Sc-1 oraz Sc2 (budynek 2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2021-08-31 07:29 Goczoł Jacek 1.37MB
{format} Wyjaśnienie treści SWZ - wniosek nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
2021-08-31 08:14 Waloszek Hubert 194.18KB
{format} Modyfikacja SWZ z dnia 27.08.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2021-08-27 14:00 Goczoł Jacek 121.93KB
{format} Specyfikacja warunków zamówienia po modyfikacji z 27.08.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
2021-08-27 13:59 Goczoł Jacek 835.1KB
{format} Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2021-08-27 13:58 Goczoł Jacek 35.07KB
{format} Wyjaśnienie treści SWZ - wniosek nr 6 i 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2021-08-27 13:39 Goczoł Jacek 171.07KB
{format} Wyjaśnienie treści SWZ - wniosek 4, 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
2021-08-25 12:35 Goczoł Jacek 201.72KB
{format} Wyjaśnienie treści SWZ - wniosek 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2021-08-19 11:33 Goczoł Jacek 204.59KB
{format} 04.9.Uzupelnienie_DT.ZbrojeniePlyt.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2021-08-19 11:34 Goczoł Jacek 2.22MB
{format} Wyjaśnienie treści SWZ - wniosek nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2021-08-18 14:07 Goczoł Jacek 203.74KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu (BZP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2021-08-16 14:48 Waloszek Hubert 118.78KB
{format} Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
2021-08-16 14:49 Waloszek Hubert 834.61KB
{format} Przedmiary robót (budynek 1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2021-08-16 14:50 Waloszek Hubert 1.13MB
{format} Dokumentacja projektowa część 1 (budynek 1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2021-08-16 14:50 Waloszek Hubert 8.5MB
{format} Dokumentacja projektowa część 2 (budynek 1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
2021-08-16 14:51 Waloszek Hubert 2.1MB
{format} Dokumentacja projektowa część 3 (budynek 1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
2021-08-16 14:52 Waloszek Hubert 11.28MB
{format} Dokumentacja projektowa część 4 (budynek 1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
2021-08-16 14:52 Waloszek Hubert 32.11MB
{format} Dokumentacja projektowa część 5 (budynek 1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2021-08-16 14:53 Waloszek Hubert 4.52MB
{format} Dokumentacja projektowa część 6 (budynek 1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2021-08-16 14:54 Waloszek Hubert 23.29MB
{format} Dokumentacja projektowa część 7 (budynek 1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2021-08-16 14:55 Waloszek Hubert 12.23MB
{format} Pozwolenie na budowę (budynek nr 1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
2021-08-16 14:55 Waloszek Hubert 896.66KB
{format} Specyfikacja techniczna (budynek 1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
2021-08-16 14:56 Waloszek Hubert 1.67MB
{format} Przedmiar robót (budynek 2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
2021-08-16 14:56 Waloszek Hubert 1.38MB
{format} Dokumentacja projektowa część 1 (budynek 2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
2021-08-16 14:57 Waloszek Hubert 12.99MB
{format} Dokumentacja projektowa część 2 (budynek 2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2021-08-16 14:58 Waloszek Hubert 2.1MB
{format} Dokumentacja projektowa część 3 (budynek 2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2021-08-16 14:58 Waloszek Hubert 16.83MB
{format} Dokumentacja projektowa część 4 (budynek 2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
2021-08-16 14:59 Waloszek Hubert 34.23MB
{format} Dokumentacja projektowa część 5 (budynek 2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2021-08-16 15:00 Waloszek Hubert 5.79MB
{format} Dokumentacja projektowa część 6 (budynek 2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2021-08-16 15:01 Waloszek Hubert 27.31MB
{format} Dokumentacja projektowa część 7 (budynek 2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2021-08-16 15:02 Waloszek Hubert 12.27MB
{format} Pozwolenie na budowle (budynek 2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2021-08-16 15:02 Waloszek Hubert 893.5KB
{format} Specyfikacja techniczna (budynek 2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
2021-08-16 15:03 Waloszek Hubert 1.67MB
{format} Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2021-08-16 15:03 Waloszek Hubert 54.11KB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2021-08-16 15:04 Waloszek Hubert 208.38KB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2021-08-16 15:04 Waloszek Hubert 40.04KB
Liczba odwiedzin: 73330