BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Strzelce Opolskie
Opis Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz mieszanych, na których powstają odpady komunalne, zlokalizowanych w gminie Strzelce Opolskie oraz ich transport, jak również zagospodarowanie zebranych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.2.2022
Status
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2022-04-05
Termin składania ofert 2022-05-06 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
2022-05-06 13:49 Goczoł Jacek 195.41KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
2022-05-06 10:50 Goczoł Jacek 516.44KB
{format} Wyjaśnienia treści SWZ (wniosek z 25-04-2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
2022-04-26 11:25 Waloszek Hubert 212.08KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS067-177434-pl
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
2022-04-05 14:42 Goczoł Jacek 104.73KB
{format} Specyfikacja Warunków Zamowienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2022-04-05 14:41 Goczoł Jacek 1.06MB
{format} Załączniki do SWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
2022-04-05 14:41 Goczoł Jacek 576.47KB
{format} KatalogElektroniczny.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2022-04-05 14:41 Goczoł Jacek 119.65KB
{format} Wzory formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2022-04-05 14:40 Goczoł Jacek 40.61KB
{format} Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
2022-04-05 14:39 Goczoł Jacek 667.24KB
{format} Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
2022-04-05 14:39 Goczoł Jacek 386.31KB
Liczba odwiedzin: 82914