BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie – termomodernizacja hali sportowej przy Placu Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich
Opis Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja hali sportowej przy Placu Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną z wyminą obróbek blacharskich oraz wymianę instalacji odgromowej.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.7.2022
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji
Data ogłoszenia 2022-07-01
Termin składania ofert 2022-07-19 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2022-07-21 11:43 Waloszek Hubert 124.69KB
{format} Informacja o złożonych ofertach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2022-07-20 08:30 Waloszek Hubert 74.05KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2022-07-19 10:34 Goczoł Jacek 545.11KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
2022-07-01 10:42 Goczoł Jacek 120.61KB
{format} Specyfikacja warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2022-07-01 10:42 Goczoł Jacek 786.17KB
{format} Przedmiar robót (hala sportowa)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
2022-07-01 10:41 Goczoł Jacek 4.84MB
{format} Dokumentacja techniczna I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
2022-07-01 10:41 Goczoł Jacek 8.7MB
{format} Dokumentacja techniczna II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
2022-07-01 10:40 Goczoł Jacek 8.4MB
{format} STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2022-07-01 10:40 Goczoł Jacek 524.38KB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2022-07-01 10:36 Goczoł Jacek 706KB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
2022-07-01 10:35 Goczoł Jacek 84.17KB
Liczba odwiedzin: 85932