BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie – modernizacja hali sportowej przy PSP nr 1 ul. Kozielska 34 w Strzelcach Opolskich
Opis Przedmiotem zamówienia jest modernizacja hali sportowej przy PSP nr 1 polegająca na wymianie oświetlenia oraz wykonanie nowego systemu nagłośnienia
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.10.2021
Status
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji
Data ogłoszenia 2022-07-01
Termin składania ofert 2022-07-20 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyniku postępowania (część I) i unieważnieniu (część II)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
2022-08-10 14:51 Goczoł Jacek 202.75KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2022-07-26 10:48 Waloszek Hubert 151.11KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
2022-07-20 10:32 Waloszek Hubert 98.37KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
2022-07-01 14:42 Goczoł Jacek 135.22KB
{format} Specyfikacja warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2022-07-01 14:42 Goczoł Jacek 906.88KB
{format} Dokumentacja techniczna oświetlenie (cześć I zadania)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
2022-07-01 14:42 Goczoł Jacek 855.52KB
{format} Dokumentacja techniczna nagłośnienie (część II zadania)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
2022-07-01 14:41 Goczoł Jacek 734.41KB
{format} Rysunki i zdjęcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
2022-07-01 14:41 Goczoł Jacek 14.74MB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2022-07-01 14:41 Goczoł Jacek 85.11KB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
2022-07-01 14:38 Goczoł Jacek 303.76KB
Liczba odwiedzin: 85934