BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Budowa gminnej drogi na działkach 5152/1, 5152/12, 5145/2, 4994/102, 4994/89 w Strzelcach Opolskich
Opis Przedmiotem zamówienia jest budowa gminnej drogi o długości 135 m przy ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelcach Opolskich
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.11.2022
Status
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji
Data ogłoszenia 2022-07-13
Termin składania ofert 2022-07-29 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
2022-08-11 12:41 Goczoł Jacek 221.26KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
2022-07-29 13:56 Waloszek Hubert 102.35KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2022-07-29 10:21 Waloszek Hubert 80.87KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
2022-07-13 13:47 Goczoł Jacek 119.6KB
{format} Specyfikacja warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
2022-07-13 13:47 Goczoł Jacek 741.45KB
{format} Przedmiary robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2022-07-13 13:46 Goczoł Jacek 323.89KB
{format} Dokumentacja techniczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2022-07-13 13:45 Goczoł Jacek 9.81MB
{format} STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2022-07-13 13:45 Goczoł Jacek 1.66MB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
2022-07-13 13:44 Goczoł Jacek 39.37KB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
2022-07-13 13:44 Goczoł Jacek 648.93KB
Liczba odwiedzin: 85933