BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Dostawa używanego samochodu specjalnego (drabiny pożarniczej) dla OSP Kadłub
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu specjalistycznego (drabiny pożarniczej) dla OSP Kadłub o wysokości podnoszenia 30 m. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Pojazd musi mieć ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.14.2022
Status zakończone
Typ zamówienia Dostawy
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy
Data ogłoszenia 2022-09-09
Termin składania ofert 2022-09-19 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2022-10-03 11:47 Goczoł Jacek 210.09KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
2022-09-19 13:10 Goczoł Jacek 407.23KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2022-09-19 10:36 Goczoł Jacek 52.84KB
{format} Wyjaśnienie treści SWZ - wniosek 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2022-09-13 13:26 Goczoł Jacek 190.71KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2022-09-09 14:13 Goczoł Jacek 104.61KB
{format} Specyfikacja warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2022-09-09 14:13 Goczoł Jacek 565.97KB
{format} Formularze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2022-09-09 14:13 Goczoł Jacek 677.9KB
Liczba odwiedzin: 106050