BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Minimalizacja negatywnych skutków pandemii Covid-19 poprzez poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie dzięki wzbogaceniu oferty sportowo-rekreacyjnej MOSiR w Strzelcach Opolskich: przebudowa zaplecza gastronomicznego na saunarium z atrakcjami wodnymi etap I
Opis Przedmiotem zamówienia jest pierwszy etap przebudowy zaplecza gastronomicznego na saunarium z atrakcjami wodnymi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.16.2022
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy
Data ogłoszenia 2022-09-29
Termin składania ofert 2022-10-14 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2022-10-21 14:52 Goczoł Jacek 203.15KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2022-10-14 12:40 Goczoł Jacek 409.32KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2022-10-14 11:35 Goczoł Jacek 521.88KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2022-09-29 14:37 Goczoł Jacek 125.68KB
{format} Specyfikacja warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2022-09-29 14:37 Goczoł Jacek 921.59KB
{format} Przedmiary robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
2022-09-29 14:36 Goczoł Jacek 494.85KB
{format} Projekt Architektoniczno-Budowlany
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2022-09-29 14:36 Goczoł Jacek 1.54MB
{format} Projekty Techniczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2022-09-29 14:36 Goczoł Jacek 10.91MB
{format} Projekty Wykonawcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2022-09-29 14:35 Goczoł Jacek 14.15MB
{format} STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
2022-09-29 14:35 Goczoł Jacek 3.63MB
{format} Formularze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
2022-09-29 14:34 Goczoł Jacek 598.22KB
Liczba odwiedzin: 94920