BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Modernizacja kompleksu sportowego Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Op.
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji kompleksu sportowego Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu, w formule zaprojektuj i wybuduj, to jest sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie całego zakresu robót budowlanych, związanych z projektem modernizacji kompleksu. Strona prowadzone postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c71fd7e3-bf38-11ed-b311-9aae6ad31be8
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.3.2023
Status aktywne
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia tryb podstawowy
Data ogłoszenia 2023-03-14
Termin składania ofert 2023-04-14 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} ogłoszenie o zamówieniu 2023_BZP 00134887_01.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
2023-03-14 13:26 Przybyłek Sabina 131.97KB
Liczba odwiedzin: 94795