BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic budynku mieszkalnego przy ulicy Bocznicowej 6 w Strzelcach Opolskich
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Bocznicowej 6 w Strzelcach Opolskich poprzez wybudowanie instalacji odwadniającej i wykonanie deniwelacji terenu w formie nawierzchniowych robót remontowych. Przedmiot zamówienia obejmuje instalację odwadniającą w formie dziesięciu studni głębinowych o głębokości 12 m każda rozmieszczonych zasadniczo równomiernie wokół budynku. W studniach zabudowane zostaną pompy z rurą filtracyjną w obszarze gruntu zasypowego i podsypki. Każda ze studni zakończona będzie głowicą studzienną, do której wpięte będzie przyłącze kanalizacji deszczowej o długości ok.4÷6m spinające studnie głębinową z istniejącą studnią kanalizacji deszczowej, przez które zebrana w studniach głębinowych woda zrzucana będzie do kanalizacji deszczowej.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.8.2023
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia tryb podstawowy
Data ogłoszenia 2023-07-24
Termin składania ofert 2023-08-09 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
2023-08-10 14:56 Olewicz Magdalena 161.68KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
2023-08-09 12:52 Olewicz Magdalena 444.05KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
2023-07-24 13:36 Olewicz Magdalena 129.72KB
Liczba odwiedzin: 114744