BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic budynku mieszkalnego przy ulicy Bocznicowej 6 w Strzelcach Opolskich
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Bocznicowej 6 w Strzelcach Opolskich poprzez wybudowanie instalacji odwadniającej i wykonanie deniwelacji terenu w formie nawierzchniowych robót remontowych.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.11.2023
Status aktywne
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy
Data ogłoszenia 2023-09-08
Termin składania ofert 2023-09-25 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Radosław Wojciechowski
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
2023-09-11 13:30 Olewicz Magdalena 39.35KB
{format} Modyfikacja treści SWZ z dnia 11 września 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
2023-09-11 13:30 Olewicz Magdalena 450.76KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
2023-09-08 11:40 Olewicz Magdalena 128.15KB
Liczba odwiedzin: 100830