BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Strzelce Opolskie
Opis Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami (recykling, odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych wskazanych w opisie zamówienia z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Strzelce Opolskie. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a830b80a-e073-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.3.2024
Status aktywne
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy
Data ogłoszenia 2024-04-08
Termin składania ofert 2024-05-08 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert Oferty składa się na platformie e-Zamówienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a830b80a-e073-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2024-05-17)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
2024-05-20 14:44 Olewicz Magdalena 217.15KB
{format} Ogłoszenie o zmianie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2024-04-10 09:44 Olewicz Magdalena 100.94KB
{format} Informacja o zmianie treści SWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2024-04-10 09:43 Olewicz Magdalena 323.9KB
{format} Ogloszenie o zamówieniu publicznym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2024-04-08 16:34 Waloszek Hubert 79.81KB
Liczba odwiedzin: 112313