BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym XIII Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Opis Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż odbiorcom końcowym XIII Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności umożliwiających rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej członkom Grupy Zakupowej w 2025 i 2026 roku na podstawie umów zawartych z poszczególnymi członkami Grupy Zakupowej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c5f1ea4-f320-11ee-ac52-ee29f86ffd4f
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie działająca w imieniu własnym oraz na podstawie zawartego Porozumienia w imieniu i na rzecz Odbiorców Końcowych XIII Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Numer postępowania ZP.271.1.1.2024
Status aktywne
Typ zamówienia Dostawy
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy
Data ogłoszenia 2024-04-09
Termin składania ofert 2024-05-09 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert Na platformie e-Zamówienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c5f1ea4-f320-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
2024-05-14 13:48 Olewicz Magdalena 169.23KB
{format} Informacja o zmianie treści SWZ (zmiana z dnia 19 kwietnia 2024 r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
2024-04-22 10:43 Olewicz Magdalena 229.88KB
{format} Ogłoszenie o zmianie (publikacja 22 kwietnia 2024 r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2024-04-22 10:43 Olewicz Magdalena 195.76KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
2024-04-09 12:52 Olewicz Magdalena 192.48KB
Liczba odwiedzin: 112310