BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu gminy Strzelce Opolskie wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej
Opis Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych oraz mieszanych znajdujących się na terenie Gminy Strzelce Opolskie, wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej znajdującej się w Szymiszowie, przy ul. Dworcowej 7a. Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ee9d577e-f1a9-11ee-b016-82aaee56c84c
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.4.2024
Status aktywne
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy PZP
Data ogłoszenia 2024-04-12
Termin składania ofert 2024-05-13 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert Oferty składa się na platformie e-Zamówienia. Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ee9d577e-f1a9-11ee-b016-82aaee56c84c

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
2024-05-20 14:43 Olewicz Magdalena 212.73KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
2024-04-15 13:52 Olewicz Magdalena 100.25KB
Liczba odwiedzin: 112312