BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym
Opis Zakres zamówienia w szczególności obejmuje budowę budynku mieszkalnego, wolnostojącego, wielorodzinnego (29 mieszkań), 3 kondygnacyjnego z poddaszem nieużytkowym, zagospodarowanie terenu oraz budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35c9bf1f-fc93-11ee-b81b-aebd110f5279
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.4.2024
Status aktywne
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Data ogłoszenia 2024-04-26
Termin składania ofert 2024-05-16 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert Oferty składa się na Platformie e-Zamówienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35c9bf1f-fc93-11ee-b81b-aebd110f5279

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2024-04-26 11:07 Olewicz Magdalena 134.51KB
Liczba odwiedzin: 112314