BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich.
Opis Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego otwartego, naturalnego, infiltracyjno-retencyjnego na wody opadowe i roztopowe w rejonie ulicy 1 Maja i ulicy Szpitalnej w Strzelcach Opolskich. Adres strony internetowej postępowania, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-503725a3-2c72-11ef-b373-0e435a8a43bc
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.5.2024
Status aktywne
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia podstawowy bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Data ogłoszenia 2024-06-25
Termin składania ofert 2024-07-10 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert Na platformie e-Zamówienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-503725a3-2c72-11ef-b373-0e435a8a43bc

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2024-06-25 11:21 Olewicz Magdalena 135.06KB
Liczba odwiedzin: 115051