BIP
Rejestr zamówienie - Biuletyn Informacji Publicznej


Rejestr zamówienie

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Przebudowa ulicy Sportowej w Dziewkowicach
Opis Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Sportowej (drogi klasy D) w Dziewkowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym na odcinku o długości ok. 164 m
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.6.2021
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji
Data ogłoszenia 2021-07-02
Termin składania ofert 2021-07-20 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
2021-08-04 09:56 Waloszek Hubert 235.7KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2021-07-20 13:46 Waloszek Hubert 157.37KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2021-07-20 09:12 Goczoł Jacek 110.56KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2021-07-02 12:36 Goczoł Jacek 101.35KB
{format} Specyfikacja warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2021-07-02 12:36 Goczoł Jacek 769.14KB
{format} Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
2021-07-02 12:36 Goczoł Jacek 247.65KB
{format} Dokumentacja techniczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2021-07-02 12:36 Goczoł Jacek 14.57MB
{format} Operat wodno-prawny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2021-07-02 12:35 Goczoł Jacek 11.05MB
{format} Geologia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2021-07-02 12:35 Goczoł Jacek 2.57MB
{format} Organizacja ruchu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2021-07-02 12:34 Goczoł Jacek 16.36MB
{format} STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2021-07-02 12:34 Goczoł Jacek 1.43MB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2021-07-02 12:34 Goczoł Jacek 84.37KB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2021-07-02 12:33 Goczoł Jacek 208KB
{format} Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2021-07-02 12:33 Goczoł Jacek 50.43KB
Liczba odwiedzin: 65341