BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 145.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Przebudowa kotłowni na kotłownię gazową w budynku remizy OSP w Kadłubie 2021-04-13 2021-04-29
„Przebudowa drogi gminnej na odcinku Sucha ÷ Grodzisko – opracowanie dokumentacji projektowej” 2021-03-09 2021-03-19
Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia 2021-02-19 2021-03-01
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego”. 2021-02-19 2021-02-26
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego”. 2021-02-18 2021-02-26
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego”. 2021-02-11 2021-02-19
Prowadzenie targowiska miejskiego usytuowanego przy ul. Plac Targowy w Strzelcach Opolskich w 2021 r. 2021-02-05 2021-02-18
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego”. 2021-01-28 2021-02-10
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla włączenia drogi publicznej (ulica klasy lokalnej) na działce 946/2 w Strzelcach Opolskich w pas drogowy drogi krajowej nr 94 (działka 952/1). 2021-01-13 2021-01-20
Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego 2020-12-31 2021-01-15
Liczba odwiedzin: 91983