BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO BOX” w Szymiszowie
Opis Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX położonego na terenie gminy Strzelce Opolskie na rzecz Gminy Strzelce Opolskie i Gminy Jemielnica. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w szczególności polegające na: przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie i gminy Jemielnica, komunalnych odpadów zebranych selektywnie, odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zebranych selektywnie i drobnych elektroodpadów z punktów mobilnego PSZOK i akcji prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie oraz oddaniu przyjętych odpadów do zagospodarowania.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie, działająca w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Gminy Jemielnica
Numer postępowania ZP.271.1.5.2020
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2020-06-03
Termin składania ofert 2020-06-12 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
2020-06-29 14:20 Goczoł Jacek 99.35KB
{format} Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
2020-06-25 13:24 Waloszek Hubert 103.4KB
{format} Zbiorcze zestawienie ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
2020-06-12 12:01 Goczoł Jacek 225.38KB
{format} (ZP.271.1.5.2020).OgłoszenieBZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
2020-06-03 14:19 Goczoł Jacek 132.2KB
{format} (ZP.271.1.5.2020).OgłoszenieTablica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
2020-06-10 09:44 Goczoł Jacek 234.04KB
{format} (ZP.271.1.5.2020).SIWZ (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
2020-06-03 14:19 Goczoł Jacek 1.58MB
{format} (ZP.271.1.5.2020).Zal.SIWZ-Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
2020-06-03 14:18 Goczoł Jacek 449.4KB
{format} (ZP.271.1.5.2020).Zal.SIWZ-Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
2020-06-03 14:18 Goczoł Jacek 58.53KB
Liczba odwiedzin: 88626