BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Zakup, dostawa i montaż edukacyjnej tablicy interaktywnej (przyrządu edukacyjnego), jako dodatkowego wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, umożliwiającej efektywne przekazanie dzieciom wiedzy w zakresie selektywnej zbiórki w ramach prowadzonych lekcji na PSZOK
Opis Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż edukacyjnej tablicy interaktywnej (przyrządu edukacyjnego), jako dodatkowego wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, umożliwiającej efektywne przekazanie dzieciom wiedzy w zakresie selektywnej zbiórki w ramach prowadzonych lekcji na PSZOK, we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji dla projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania GOK.271.3.2020
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
Tryb udzielenia zamówienia zapytanie ofertowe
Data ogłoszenia 2020-06-05
Termin składania ofert 2020-06-17 , do godziny: 14:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Aleksandra Golec - tel. 77 4049342; mail – ekologika@strzelceopolskie.pl
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
2020-06-19 10:52 Goczoł Jacek 723.78KB
{format} Zapytanie ofertowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
2020-06-15 10:58 Goczoł Jacek 246.44KB
{format} Załącznik nr 1 - Szczegołowy Opis Przedmiotu Zamowienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
2020-06-05 13:28 Goczoł Jacek 265.14KB
{format} Załącznik nr 2 - loga
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
2020-06-05 13:24 Goczoł Jacek 155KB
{format} Załącznik nr 3- Formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
2020-06-05 13:23 Goczoł Jacek 84.5KB
{format} Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
2020-06-15 09:26 Goczoł Jacek 87KB
{format} Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
2020-06-15 09:33 Goczoł Jacek 64.5KB
{format} Projekt umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
2020-06-05 13:22 Goczoł Jacek 219.62KB
Liczba odwiedzin: 89546