BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie w roku 2020
Opis Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenów gminy Strzelce Opolskie, z dachów i pryzm oraz transport i zdeponowanie odebranych materiałów na odpowiednim składowisku (posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów) Zakres zamówienia obejmuje usuwanie wyrobów zwierających azbest z 16 dachów budynków gospodarczych i 2 altan (ok. 1 460 m2, 16,06 Mg) oraz z 19 pryzm (ok. 1 460 m2, 15,62 Mg) znajdujących się na terenie gminy Strzelce Opolskie oraz transport do odpowiedniego składowiska odpadów
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.5.5.2020
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
Tryb udzielenia zamówienia "Zapytanie ofertowe"
Data ogłoszenia 2020-06-15
Termin składania ofert 2020-06-23 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek Referat Zamówień Publicznych tel: 77/404-93-38 e-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze wykonawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
2020-06-25 13:43 Waloszek Hubert 198.09KB
{format} Zbiorcze zestawienie ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
2020-06-23 11:45 Goczoł Jacek 99.81KB
{format} Zaproszenie do złożenia oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
2020-06-15 14:38 Waloszek Hubert 78.5KB
{format} Specyfikacja warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
2020-06-15 14:39 Waloszek Hubert 626.39KB
{format} Przedmiary
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
2020-06-15 14:39 Waloszek Hubert 3.34MB
{format} Formularze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
2020-06-15 14:44 Waloszek Hubert 486.64KB
{format} Formularze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
2020-06-15 14:44 Waloszek Hubert 46.19KB
Liczba odwiedzin: 88618