BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich – zagospodarowanie terenu
Opis Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły przy ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: budowę drogi p. poż. I dojazdowej do budynku użyteczności publicznej z kostki betonowej, ciągów pieszych, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem oraz oświetlenia ulicznego.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.7.2020
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2020-07-20
Termin składania ofert 2020-08-05 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
2020-09-01 14:34 Goczoł Jacek 95.29KB
{format} Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
2020-08-25 14:07 Waloszek Hubert 256.9KB
{format} Zestawienie złożonych ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
2020-08-05 12:59 Waloszek Hubert 257.84KB
{format} Wyjaśnienie nr 1 z dnia 30.07.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
2020-07-30 12:06 Goczoł Jacek 169.2KB
{format} Plan sytuac-wysokościowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
2020-07-30 12:07 Goczoł Jacek 428.12KB
{format} Wzory formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
2020-07-20 15:12 Waloszek Hubert 50.33KB
{format} Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
2020-07-20 15:12 Waloszek Hubert 557.76KB
{format} Dokumentacja techniczna (w tym przedmiar i specyfikacja techniczna)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
2020-07-20 15:11 Waloszek Hubert 4.3MB
{format} Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
2020-07-20 15:10 Waloszek Hubert 1.09MB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
2020-07-20 15:10 Waloszek Hubert 130.02KB
Liczba odwiedzin: 105345