BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szymiszów
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szymiszów o minimalnych parametrach technicznych opisanych w załączniku Nr 1 do SIWZ. Pojazd musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2019 lub 2020) i spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego Ministra lub świadectwo zgodności WE. Pojazd musi mieć ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach PSP wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.11.2020
Status zakończone
Typ zamówienia Dostawy
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2020-09-18
Termin składania ofert 2020-09-30 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
2020-10-07 14:51 Waloszek Hubert 204.31KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
2020-09-30 13:59 Goczoł Jacek 96.11KB
{format} Wyjaśnienie treści SIWZ (wniosek nr 1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
2020-09-23 15:12 Waloszek Hubert 151.44KB
{format} Ogłoszenie (BZP 586947-N-2020)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
2020-09-18 13:07 Waloszek Hubert 128.46KB
{format} Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
2020-09-18 13:06 Waloszek Hubert 556.49KB
{format} Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
2020-09-18 13:06 Waloszek Hubert 450.97KB
{format} Wzory formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
2020-09-18 13:05 Waloszek Hubert 61.31KB
Liczba odwiedzin: 133235