BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie, zlecanych w zależności od potrzeb, bieżących remontów dróg oraz regulacji pionowych studzienek urządzeń podziemnych na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie. W ramach zamówienia Zamawiający będzie zlecać wykonywanie robót z następującego zakresu: • remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną (z mechanicznym obcinaniem krawędzi), • remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, grysami przy użyciu remontera typu „Patcher”, • remont nawierzchni asfaltowej poprzez położenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej • remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, • regulacja urządzeń podziemnych, • remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej i kostki betonowej, • wymiana krawężników, • remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową na zimno. Każde zlecenie cząstkowe obejmuje również dostawę materiałów oraz wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas jego realizacji.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.13.2020
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2020-12-30
Termin składania ofert 2021-01-21 , do godziny:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
2021-02-16 13:07 Goczoł Jacek 96.82KB
{format} Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
2021-02-04 10:56 Goczoł Jacek 97.17KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
2021-01-21 13:34 Goczoł Jacek 142.16KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane w BZP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
2020-12-30 14:14 Waloszek Hubert 127.13KB
{format} Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
2020-12-30 14:14 Waloszek Hubert 729.92KB
{format} Przedmiar robót - załącznik do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
2020-12-30 14:15 Waloszek Hubert 200.29KB
{format} Specyfikacje techniczne (STWiOR) - załącznik do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
2020-12-30 14:16 Waloszek Hubert 1.41MB
{format} Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
2020-12-30 14:17 Waloszek Hubert 332.63KB
{format} Wzory formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
2020-12-30 14:18 Waloszek Hubert 56.45KB
Liczba odwiedzin: 119799