BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich, zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej (z uwzględnieniem wprowadzonych w SIWZ zmian) i obejmuje w szczególności: wykonanie remonty nawierzchni placu Żeromskiego i okalających go ulic, renowacja i przesunięcie o kilkanaście metrów pomnika Żeromskiego, wykonanie remontu podziemia pod placem oraz wykonanie przeszklenia nad wejściami do podziemi, wykonanie oświetlenia, instalacji elektrycznej (w tym instalacja audiowizualna), zieleni wokół placu i małej architektury (kurtyna wodna, struga wodna).
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.14.2020
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2020-12-31
Termin składania ofert 2021-01-15 , do godziny:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
2021-02-09 10:22 Goczoł Jacek 97.04KB
{format} Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
2021-01-28 12:20 Goczoł Jacek 163.83KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
2021-01-15 12:47 Goczoł Jacek 215.69KB
{format} Wyjaśnienia treści SIWZ (wnioski z 8 i 11 stycznia 2021 r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
2021-01-12 21:15 Goczoł Jacek 289.51KB
{format} Ogloszenie o zamówieniu publicznym (opublikowane w .BZP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
2020-12-31 13:47 Waloszek Hubert 252.13KB
{format} Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
2020-12-31 13:48 Waloszek Hubert 1.29MB
{format} Przedmiary robót (zip)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
2020-12-31 13:48 Waloszek Hubert 3.08MB
{format} Dokumentacja projektowa - branża budowlana i drogowa (zip)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
2020-12-31 13:50 Waloszek Hubert 50.36MB
{format} Dokumentacja projektowa - branża elektryczna (zip)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
2020-12-31 13:51 Waloszek Hubert 15.31MB
{format} Dokumentacja projektowa - branża instalacyjna (zip)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
2020-12-31 13:52 Waloszek Hubert 17.32MB
{format} Specyfikacja techniczna - SITWOR (zip)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
2020-12-31 13:53 Waloszek Hubert 2.03MB
{format} Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
2020-12-31 13:53 Waloszek Hubert 1.07MB
{format} Wzory formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
2020-12-31 13:54 Waloszek Hubert 56.21KB
Liczba odwiedzin: 119821