BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, zlokalizowanego przy ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.1.2021
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji
Data ogłoszenia 2021-04-16
Termin składania ofert 2021-05-05 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o wyniku postępowania 2021BZP 00076306.01
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
2021-06-09 09:24 Goczoł Jacek 60.51KB
{format} Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2021-05-28 08:18 Waloszek Hubert 235.53KB
{format} Informacja Informacje o złożonych ofertach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2021-05-05 13:48 Waloszek Hubert 219.58KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2021-05-05 10:36 Goczoł Jacek 68.68KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2021-04-16 14:38 Goczoł Jacek 101.67KB
{format} Specyfikacja warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2021-04-16 14:37 Goczoł Jacek 751.51KB
{format} Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2021-04-16 14:37 Goczoł Jacek 198.42KB
{format} Projekt budowlano-wykonawczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2021-04-16 14:37 Goczoł Jacek 17.65MB
{format} Projekt organizacji ruchu na czas robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2021-04-16 14:36 Goczoł Jacek 3.51MB
{format} Projekt zmiany stałej organizacji ruchu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2021-04-16 14:36 Goczoł Jacek 2.18MB
{format} STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
2021-04-16 14:35 Goczoł Jacek 3.05MB
{format} Formularze(pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2021-04-16 14:34 Goczoł Jacek 184.31KB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2021-04-16 14:34 Goczoł Jacek 38.46KB
{format} Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2021-04-16 14:33 Goczoł Jacek 49.29KB
Liczba odwiedzin: 86057