BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Strzelce Opolskie
Opis Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz mieszanych, na których powstają odpady komunalne, zlokalizowanych w gminie Strzelce Opolskie oraz ich transport, jak również zagospodarowanie zebranych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.2.2021
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2021-05-12
Termin składania ofert 2021-06-07 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 18 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS123-326468-pl
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2021-06-29 13:56 Goczoł Jacek 97.95KB
{format} Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2021-06-17 14:35 Goczoł Jacek 206.18KB
{format} Zbiorcze zestawienie ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
2021-06-07 14:23 Goczoł Jacek 214.73KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2021-06-07 11:11 Goczoł Jacek 68.35KB
{format} Wyjaśnienie treści SWZ (28-05-2021).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2021-05-31 13:30 Waloszek Hubert 153.33KB
{format} Wyjaśnienie treści SWZ (24-05-2021)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2021-05-26 12:08 Waloszek Hubert 159.97KB
{format} Wyjaśnienie treści SWZ (20-05-2021)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
2021-05-20 14:21 Goczoł Jacek 244.27KB
{format} SWZ po zmianie z dnia 18-05-2021 (wersja po zmianach)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
2021-05-18 15:33 Waloszek Hubert 1.03MB
{format} SWZ po zmianie z dn. 18-05-2021 (wersja wyróżnionymi zmianami)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2021-05-18 15:32 Waloszek Hubert 1.04MB
{format} Zmiana treści SWZ (18-05-2021)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2021-05-18 15:29 Waloszek Hubert 238.87KB
{format} Sprostowanie do ogłoszenia (2021-OJS093-244690)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2021-05-17 14:32 Goczoł Jacek 65.79KB
{format} Ogloszenie o zamówieniu (2021-OJS092-238643)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2021-05-12 14:53 Goczoł Jacek 105.03KB
{format} Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
2021-05-12 16:13 Waloszek Hubert 1.03MB
{format} Załączniki do SWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
2021-05-12 14:53 Goczoł Jacek 1.61MB
{format} Oferta cenowa.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2021-05-12 14:53 Goczoł Jacek 119.64KB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2021-05-12 14:52 Goczoł Jacek 40.55KB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2021-05-12 14:52 Goczoł Jacek 207.36KB
{format} Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2021-05-12 14:52 Goczoł Jacek 53.01KB
Liczba odwiedzin: 86651