BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku odbiorcom końcowym X Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Opis Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2022 roku, odbiorcom końcowym Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 367 odbiorcom końcowym w okresie nie dłuższym niż od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, w ilości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5 568, natomiast łączne prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych zamówieniem wynosi ok. 62,8 GWh, przy sumarycznej mocy umownej wynoszącej ok. 361 MW.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie działająca w imieniu własnym oraz na podstawie zawartego Porozumienia w imieniu i na rzecz Członków X Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Numer postępowania ZP.271.1.1.2021
Status zakończone
Typ zamówienia Dostawy
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2021-06-01
Termin składania ofert 2021-07-01 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek (przetargi@strzelceopolskie.pl; 77/404-93-38)
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 18 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
2021-07-12 12:49 Goczoł Jacek 71.14KB
{format} Informacje z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2021-07-01 13:52 Waloszek Hubert 290.52KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
2021-07-01 10:39 Waloszek Hubert 192.21KB
{format} Załącznik nr 3 Wzór oferty katalog elektroniczny (korekta).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2021-06-29 13:38 Goczoł Jacek 125.62KB
{format} Modyfikacja SWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
2021-06-29 13:47 Goczoł Jacek 184.48KB
{format} Wyjaśnienia treści SWZ (wniosek nr 2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
2021-06-23 07:44 Waloszek Hubert 405.35KB
{format} Wyjaśnienia - wniosek1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2021-06-16 14:42 Goczoł Jacek 277.02KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu (TED 2021/S 104-273301)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2021-06-01 11:15 Waloszek Hubert 540.12KB
{format} Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
2021-06-01 11:16 Waloszek Hubert 2.06MB
{format} Załącznik nr 2 ZestawieniePPE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2021-06-01 11:16 Waloszek Hubert 0.95MB
{format} Załącznik nr 3 Wzór oferty (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2021-06-01 11:17 Waloszek Hubert 114.35KB
{format} Załącznik nr 3 Wzór oferty (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2021-06-01 11:18 Waloszek Hubert 31.38KB
{format} Załącznik nr 3 Wzór oferty katalog elektroniczny (xlsx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2021-06-01 11:19 Waloszek Hubert 125.71KB
{format} Załącznik nr 3 Wzór oferty wzory pełnomocnictwo dla wykonawców występujących wspólnie (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
2021-06-01 11:20 Waloszek Hubert 86.07KB
{format} Załącznik nr 3 Wzór oferty wzory pełnomocnictwo dla wykonawców występujących wspólnie (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2021-06-01 11:21 Waloszek Hubert 26.98KB
{format} Załącznik nr 4 wzór pełnomocnictwa (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2021-06-01 11:22 Waloszek Hubert 141.66KB
{format} Załącznik nr 4 wzór pełnomocnictwa (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2021-06-01 11:22 Waloszek Hubert 40.95KB
{format} Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
2021-06-01 11:34 Waloszek Hubert 52.29KB
Liczba odwiedzin: 86063