BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 573 w obrębie Strzelce Opolskie - Brzezina
Opis Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej o szerokości 3,5 m na działce 573 w obrębie Strzelce Opolskie - Brzezina Zakres zamówienia obejmuje: roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie jezdni z betonu asfaltowego wraz z 7 zatokami mijankowymi, wykonanie po obu stronach jezdni poboczy o szerokości 0,5 m, umocnionych kruszywem łamanym
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.4.2021
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji
Data ogłoszenia 2021-07-01
Termin składania ofert 2021-07-16 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek (77/404-93-38; przetargi@strzelceopolskie.pl)
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o unieważnienie (BZP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
2021-07-28 08:27 Waloszek Hubert 51.64KB
{format} Informacja o unieważnieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
2021-07-27 14:16 Waloszek Hubert 54.28KB
{format} Zbiorcze zestawienie ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2021-07-16 13:47 Goczoł Jacek 75.31KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
2021-07-16 09:58 Goczoł Jacek 70.28KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu (z BZP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2021-07-01 15:58 Waloszek Hubert 69.64KB
{format} Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2021-07-01 15:58 Waloszek Hubert 745.97KB
{format} Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
2021-07-01 15:59 Waloszek Hubert 585.87KB
{format} Dokumentacja projektowa (1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2021-07-01 16:00 Waloszek Hubert 20.78MB
{format} Dokumentacja projektowa (2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
2021-07-01 16:00 Waloszek Hubert 12.43MB
{format} Dokumentacja projektowa (3)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
2021-07-01 16:01 Waloszek Hubert 711.91KB
{format} Dokumentacja projektowa (4)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
2021-07-01 16:01 Waloszek Hubert 188.67KB
{format} Dokumentacja projektowa (5)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
2021-07-01 16:02 Waloszek Hubert 16.15MB
{format} Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
2021-07-01 16:03 Waloszek Hubert 2.6MB
{format} Formularz oferty (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
2021-07-01 16:04 Waloszek Hubert 193.16KB
{format} Formularz oferty (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
2021-07-01 16:04 Waloszek Hubert 39.07KB
{format} Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2021-07-01 16:13 Waloszek Hubert 39.3KB
Liczba odwiedzin: 86064